Begravning utan ceremoni – Så går processen till

Det är inte alla som önskar en begravningsceremoni när livet tagit slut. Vet man med sig att en anhörig som gått bort känner så, eller till och med har lämnat det skriftligt, bör man givetvis respektera det. Det går att begrava en avliden person utan att arrangera en ceremoni – och såhär går det då till.

Vid dödsfallet

Har något nära precis avlidit och du vet att denne inte vill att någon ceremoni ska hållas så är det vad man ska utgå från. Det är dock ändå bra att anlita en begravningsbyrå som kan sköta allt det praktiska samt alla nödvändiga kontakter med Skatteverket och andra myndigheter. Så börja med att kontakta den begravningsbyrå som ni anhöriga vill samarbeta med och passa på att ställa frågor om processen om det finns några.

Ett datum bokas

Oavsett om en ceremoni ska äga rum eller inte så måste kremationen ske senast 30 dagar efter dödsfallet. Tillsammans med den begravningsbyrå ni anlitat bestämmer och bokar ni ett datum då detta kommer att äga rum. Om det finns osäkerheter kring hur vida en ceremoni ska hållas med urnan eller inte behöver det redas ut i det här stadiet av processen. Prata med eran valda begravningsbyrå Stockholm och bolla era funderingar. Är ni fortfarande helt säkra på att ingen ceremoni ska hållas så bestäms det och man går vidare i processen.

Direktkremering

När man har anlitat en begravningsbyrå kommer dom ansvara för att hämta och förbereda kroppen för kremation. Även om ingen ceremoni kommer att hållas kommer ni anhöriga behöva välja ut en kista. Byrån kommer sedan att transportera kroppen vidare till krematoriet, där den blir till aska och flyttas över till en urna. read more

Så kan tjänsteföretagen få kunder

Affiliate förknippas främst med E-handel men kan absolut appliceras även mot tjänsteföretag. Inom vissa områden kan det vara ett mycket effektivt sätt att få nya kunder. Ett exempel är hur en webbyrå kan nå ut till kunder via denna väg.

Om du driver ett tjänsteföretag kan affiliate vara en kostnadseffektiv väg till nya kunder. Detta oavsett om du har ett städbolag, är grafiker eller driver en webbyrå. Däremot kan det vara mest effektivt om företaget har flera olika tjänster vilket därmed kan marknadsföras via affiliate.

Så fungerar det:

Du har en webbyrå som du vill marknadsföra bättre. Första steget är att kontakta ett affiliatenätverk som kontrollerar om ditt företag passar in på deras profil. Det kan exempelvis finnas krav på omsättning, antal tjänster samt betalningslösningar. Om de godkänner ansökan kommer de att lansera din webbyrå på sin plattform.

Andra steget är att välja vilken ersättningsform som ska användas. Med ”lead” menas att du betalar en viss summa per offertförfrågan som kommer in eller telefonsamtal som rings till din webbyrå (via ett speciellt nummer). Med ”sale” betalar du en fast avgift varje gång någon kund tecknar avtal och därmed önskar få vissa tjänster utförda.

din webbyrå

Nu kan så kallade publishers (personer med hemsidor och bloggar) gå på in på nätverkets hemsida för att se vilka olika företag det kan samarbeta med. De som driver bloggar om webbutveckling och marknadsföring kanske väljer att teckna samarbete med din webbyrå för att därigenom göra reklam för din verksamhet. read more

Fyra vägar till en billigare begravning

Att genomföra en begravning kan vara väldigt kostsamt. Det är många olika val att göra som till exempel vilken kista som ska användas och hur gravstenen ska utformas. All information om kostnader finns att få hos en begravningsbyrå, där man sedan tillsammans med en begravningsentreprenör går igenom vilka alternativ som finns och vilka kostnader som kommer uppstå.

Kistan

När du som anhörig träffar en begravningsbyrå kommer de lägga fram alla möjliga alternativ för att kunna bemöta dina önskemål på bästa sätt. När det kommer till val av kista är valmöjligheten stor. Det finns enklare utformade kistor och vackra, utsmyckade skapelser som kostar tusentals kronor. Här kan man alltså spara in många tusenlappar genom att välja en enklare och billigare kista. För många har utformningen på kistan inte någon större betydelse om man kan då med fördel välja den billigaste. Istället kan man hyra ett bårtäcke att lägga över kistan inne i kyrkan, samt smycka den med fotografier, personliga tillhörigheter och blommor. På så vis känns det dessutom mer nära den person som gått bort.

kista begravningsbyrå

Blommorna

Blomsterarrangemang på en begravning är otroligt vackert och stämningsfullt men det kan även vara väldigt dyrt. Kanske går det att skala ner arrangemangen så de blir mindre och enklare. Vanligtvis beställer man blommorna själv hos en florist eller med hjälp av din valda begravningsbyrå göteborg, och information om pris och tips på olika sorters arrangemang kommer att presenteras vid planeringen och utformningen av begravningen. read more

Arbeta som begravningsentreprenör

För den som är intresserad av att arbeta som begravningsentreprenör innebär det fler saker än att bara hjälpa till att planera och förbereda för begravningar. Det innefattar även en hel del juridiska åtaganden då man också är ombud för det aktuella dödsboet. Att arbeta på en begravningsbyrå är ett varierande arbete där man i första hand hjälper människor genom en svår tid, allt vad gäller att planera begravningen och gå igenom testamenten och boka catering till minnesstunden.

Möta människor i sorg
Varje dag träffar man människor som går igenom en tuff period av sina liv. En nära familjemedlem eller anhörig har lämnat jordelivet och det är dags för begravning och andra saker som kommer efter döden, och det är viktigt att kunna bemöta dessa människor på rätt sätt. Att vara lyhörd och anpassa sig efter den rådande situationen är viktigt, då kunderna som behöver din hjälp kan vara i djup sorg eller rent av i chocktillstånd. Det krävs en varsam hand när det gäller att planera det sista vilan för någons nära anhörig.

Kontakt med myndigheter
För att kunna jobba på begravningsbyrå krävs det även att man har kunskap inom vissa lagar och förordningar. Det är inte bara begravningen som ska planeras i samband med att en människa går bort, även bouppteckning och andra delar kan förekomma. Som begravningsbyrå är man ombud för dödsboet och har således mycket kontakt med olika myndigheter. Vid vissa dödsfall kan även jurister eller advokater behöva kopplas in om det finns en tvist eller andra ouppklarade saker bland de anhöriga. read more

Begravning – vilka är kostnaderna?

När någon går bort är det läge att snart kontakta en begravningsbyrå för att planera begravningen för den avlidne. En begravning kostar en slant att arrangera men går att utforma på många vis efter olika önskemål. Man kan välja att både lägga till och ta bort vissa delar som blir kostsamma men vissa saker, så som en kista, är kostnader man inte kommer ifrån.

Kista och blommor
I det första steget inför en begravning träffas anhöriga med en begravningsbyrå för att planera ceremonin efter de önskemål som finns. Ett av de stora och mer kostsamma valen är att välja ut vilken kista som ska användas. Priserna kan variera kraftigt beroende på kvalitet, utformning och utsmyckning men oavsett val får man räkna med några tusenlappar. Vid kremering kan man även välja att lägga till en urna, vars prissättning också varierar utifrån utseende och utformning.

Att sedan smycka kistan och omgivningen med vackra blomsterarrangemang är vanligt vid begravningar. Du kan välja att själv beställa blommor från en blomsterbutik men vanligtvis brukar det gå att få hjälp från den begravningsbyrå man valt. Blommor är såklart inget man måste ha utan det förekommer också enklare ceremonier där man valt bort arrangemang av olika slag, kanske för att den avlidne lämnat en önskan om detta.

Dödsannons i tidningen

När du planerar begravningen med hjälp av en begravningsbyrå får du möjlighet att ta ställning till om det ska finnas en dödsannons i tidningen eller inte. Kostnaden för annonsen avgörs främst av dess storlek, alltså hur mycket plats den kommer att ta upp i tidningen. Finns en önskan om att ha med en längre text, till exempel en dikt eller en textrad från en sång, behöver dödsannonsen troligtvis mer plats än om bara namn och dödsdag ska stå med. Om annonsen sedan ska placeras i en mindre lokaltidning brukar det i regel kosta mindre än om den ska komma med i en av de stora rikstäckande tidningarna. read more