Begravning utan ceremoni – Så går processen till

Det är inte alla som önskar en begravningsceremoni när livet tagit slut. Vet man med sig att en anhörig som gått bort känner så, eller till och med har lämnat det skriftligt, bör man givetvis respektera det. Det går att begrava en avliden person utan att arrangera en ceremoni – och såhär går det då till.

Vid dödsfallet

Har något nära precis avlidit och du vet att denne inte vill att någon ceremoni ska hållas så är det vad man ska utgå från. Det är dock ändå bra att anlita en begravningsbyrå som kan sköta allt det praktiska samt alla nödvändiga kontakter med Skatteverket och andra myndigheter. Så börja med att kontakta den begravningsbyrå som ni anhöriga vill samarbeta med och passa på att ställa frågor om processen om det finns några.

Ett datum bokas

Oavsett om en ceremoni ska äga rum eller inte så måste kremationen ske senast 30 dagar efter dödsfallet. Tillsammans med den begravningsbyrå ni anlitat bestämmer och bokar ni ett datum då detta kommer att äga rum. Om det finns osäkerheter kring hur vida en ceremoni ska hållas med urnan eller inte behöver det redas ut i det här stadiet av processen. Prata med eran valda begravningsbyrå Stockholm och bolla era funderingar. Är ni fortfarande helt säkra på att ingen ceremoni ska hållas så bestäms det och man går vidare i processen.

Direktkremering

När man har anlitat en begravningsbyrå kommer dom ansvara för att hämta och förbereda kroppen för kremation. Även om ingen ceremoni kommer att hållas kommer ni anhöriga behöva välja ut en kista. Byrån kommer sedan att transportera kroppen vidare till krematoriet, där den blir till aska och flyttas över till en urna.

Efter kremering

När allt är klart behöver askan tas om hand inom tolv månader. Den behöver alltså gravsättas eller spridas på den plats man önskar, vilket kan vara till exempel i en minneslund eller i havet. För det senare krävs dock att man har tillstånd från Länsstyrelsen. Och även om man väljer att begrava någon utan ceremoni så kommer givetvis bouppteckning och andra nödvändiga åtgärder att behöva vidtas. Även med detta kan man få hjälp från den begravningsbyrå man anlitat om man vill.

Att begrava en anhörig utan ceremoni är väldigt okomplicerat. Det är dock väldigt viktigt att man står fast vid sitt beslut när processen väl har satt igång eftersom många moment är tidsbegränsade. Är man däremot helt säker på att det är vad den avlidne hade velat så finns ingen anledning att stanna upp, utan det är faktiskt bra att ta tag i det med en gång.